Podaci o firmi | Terboinox

Podaci o firmi

Osnovni podaci
Poslovno ime
TERBOINOX DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE SOMBOR
Skraćeno poslovno ime
TERBOINOX DOO SOMBOR
Pravna forma
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Matični broj
20694980
Poreski indentifikacioni broj
106863231
Datum osnivanja
3.12.2010.
Šifra delatnosti
4674
Naziv delatnosti
Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalom, opremom i priborom za grejanje
Direktor
Goran Jandrić
Obveznik PDV-a
da
Broj registracije
136489/2010
Kontakt podaci
Adresa sedišta
Jovana Đurana 2, Sombor
Broj telefona
+381 25 42 11 80, +381 25 42 11 81
Broj faksa
+381 25 421185
Elektronska pošta
info@terboinox.com
Elektronska pošta za račune
fakture@terboinox.com
Podaci o računima kod poslovnih banaka
Banca Intesa ad - Beograd
160-0000000490622-88
Unicredit Bank Srbija ad - Beograd
170-0030023356000-08
NLB Komercijalna banka ad - Beograd
205-0000000177531-25
NLB Komercijalna banka ad - Beograd
205-0000000517325-16
Eurobank Direktna ad
250-2120001405030-21
Raiffeisen banka ad - Beograd
265-2510310000921-33
OTP Banka Srbija ad - Novi Sad
325-9500500310544-55

Da li imate bilo kakva pitanja ili želite da poručite neki od naših proizvoda? Pišite nam!

Kontakt