Politika privatnosti | Terboinox

Politika privatnosti

Ovom politikom privatnosti uređuje se način na koji Terboinox doo prikuplja, koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu “Korisnik“) preko vebsajta www.terboinox.com (u daljem tekstu “Vebsajt”). Ova politika privatnosti se odnosi na Vebsajt i sve kanale povezane sa njim: Google Analytics.

Lični identifikacioni podaci

Terboinox doo prikuplja lične, identifikacione podatke od Korisnika na različite načine, uključujući, ali ne ograničavajući se, kada Korisnici posećuju naš Vebsajt, popunjavaju jedan od formulara, a u vezi sa drugim aktivnostima i uslugama koji su dostupni na našem Vebsajtu. Korisnicima se prema potrebi mogu tražiti ime, prezime, adresa elektronske pošte. Korisnici mogu posetiti naš Vebsajt anonimno. Terboinox doo prikuplja lične informacije od Korisnika samo ako nam Korisnik dobrovoljno dostavi takve informacije. Korisnici uvek mogu odbiti da lično pruže identifikacione informacije, osim što u tim slučajevima mogu biti uskraćeni za neke aktivnosti na Vebsajtu.

Identifikacioni podaci koji nisu lične prirode

Terboinox doo ima pravo prikupljanja identifikacionih podataka o Korisniku koji nisu lične prirode u svakom trenutku njegove interakcije sa Vebsajtom. Ne-lični identifikacioni podaci mogu uključiti ime pretraživača, tip računara i tehničke informacije o Korisnicima sredstava za priključenje na našem Vebsajtu, kao što je operativni sistem, Internet provajder koji koriste i druge slične informacije.

Gde čuvamo Vaše podatke

Podatke o ličnosti prikupljamo i čuvamo u okviru interne baze podataka.

Kako koristimo prikupljene informacije

Terboinox doo može prikupljati i koristiti lične podatke Korisnika u sledeće svrhe:

 • Da poboljša svoje usluge
  • Informacije koje prikupljamo nam pomažu da efikasnije odgovorimo na Vaše zahteve korisničkoj službi i podršci.
 • Za personalizaciju iskustva korisnika
  • Možemo koristiti informacije da shvatimo kako naši Korisnici (kao grupa) koriste usluge i resurse koji se nalaze na našem Vebsajtu.
 • Da unapredimo naš Vebsajtu
  • Možemo koristiti povratne informacije koje navedete za poboljšanje naših usluga.
 • Da bismo pokrenuli promocije, istraživanja ili druge funkcije Vebsajta
  • Slanje informacija koje su Korisnici pristali da prime, o temama njihovog interesovanja.

Da li imate bilo kakva pitanja ili želite da poručite neki od naših proizvoda? Pišite nam!

Kontakt