Sa kvadratnim otvorima | Terboinox

Sa kvadratnim otvorima

Perforirani limovi – sa kvadratnim otvorima

Perforirani limovi – sa kvadratnim otvorima

Standard: EN 10088–2 (DIN 17441)
Tolerancija: EN 10259 (DIN 59382), DIN 24041, DIN 24042
Certifikat: EN 10204/3.1
Format: 1000 mm x 2000 mm. Drugi formati su dostupni na zahtev.
Kvalitet: 1.4301/1.4404 

Preuzmite katalog
Perforirani limovi – sa kvadratnim otvorima
Prečnik otvora (mm) Korak otvora (mm) Propusna moć (%)
5x5 7,7 49,6
8x8 11 52,9
10x10 14,4 48,2

Da li imate bilo kakva pitanja ili želite da poručite neki od naših proizvoda? Pišite nam!

Kontakt