Žice u koturu | Terboinox

Žice u koturu

Žice u koturu

Žice u koturu

Površinska tvrdoća: od 520 do 580 Vickers
Zatezna trdoća: od 1700 do 1900 N/
mm2
Površinska hrapavost: od 0,3 do 0,9 Ra
Certifikat: EN 10204/3.1

Preuzmite katalog
Žice u koturu
Kvalitet Prečnik žice (mm) Težina (m/kg)
1.4301 1,2 113
1.4301 1,4 83
1.4301 1,6 63
1.4301 1,8 50
1.4301 2,0 40
1.4301 2,2 33
1.4301 2,5 26
1.4301 2,7 22
1.4301 3,0 18

Da li imate bilo kakva pitanja ili želite da poručite neki od naših proizvoda? Pišite nam!

Kontakt