Aluminijumski flah | Terboinox

Aluminijumski flah

Aluminijumski flah

Aluminijumski flah

Kvalitet: 6060 (AlMgSi0,5), 6082 (AlMgSi1), 2007 (AlCuMgPb)
Certifikat: EN 10204/3.1

Preuzmite katalog
Aluminijumski flah
Širina (mm) Debljina (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 50 60
10 0,054 0,081 0,108 0,135   0,216                    
12 3 0,099 0,13 0,162 0,194 0,259                    
15 0,081 0,122 0,162 0,203 0,243 0,324 0,405                  
20 0,18 0,162 0,216 0,27 0,324 0,432 0,54 0,65 0,81              
25 0,135 0,203 0,27 0,338 0,405 0,54 0,68 0,81 1,01 1,35            
30 0,162 0,243 0,324 0,405 0,486 0,65 0,81 0,97 1,22 1,62 2,03          
35   0,284 0,378 0,473 0,57 0,76 0,95 1,13 1,42 1,89 2,363 2,835        
40 0,216 0,324 0,432 0,54 0,65 0,86 1,08 1,3 1,62 2,16 2,7 3,324        
45       0,608     1,215                  
50 0,27 0,405 0,54 0,68 0,81 1,08 1,35 1,62 2,03 2,7 3,38 4,05   5,4    
60 0,324 0,486 0,65 0,81 0,97 1,3 1,62 1,94 2,43 3,24 4,05 4,86 5,67 6,48    
70   0,57 0,76 0,95 1,13 1,512 1,89 2,268 2,84 3,78 4,73 5,67        
80 0,432 0,648 0,864 1,08 1,3 1,73 2,16 2,59 3,24 4,32 5,4 6,48   8,64 10,8 12,96
85             2,295                  
90       1,22   1,944 2,43   3,645 4,86       9,7    
100   0,81 1,08 1,35 1,62 2,16 2,7 3,24 4,05 5,4 6,75 8,1   10,8 13,5 16,2
120       1,62 1,944 2,59 3,24 3,89 4,86 6,48 8,1 9,72        
130             3,51                  
140             3,78   5,67 7,56            
150       2,03   3,24 4,05   6,08 8,1   12,15        
160             4,32                  
180             4,86                  
200       2,7   4,32 5,4   8,25 10,8            
250             6,8                  

Da li imate bilo kakva pitanja ili želite da poručite neki od naših proizvoda? Pišite nam!

Kontakt